Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 26 de setembre de 2018, 00:39:07
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòries : Convocatòria núm. CMT 2017/001 Tècnic/a Turisme

Data de modificació:
05-10-2017
Estat:
8 publicacions
Bases de la convocatòria
01/08/2017 13:28 - Registre de publicació

La Assamblea del Consorci de Turisme del Penedès de 20 de juliol de 2017 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits per la cobertura temporal d'un lloc de treball de Tècnic/a de Turisme del Consorci de Promoció Turística del Penedès així com la convocatòria. La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOP
21/08/2017 11:19 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al DOGC
21/08/2017 11:23 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir del dia 22 d'agost de 2017 i fins al 12 de setembre de 2017. Per a realitzar els tràmits accediu a la carpeta ciutadana:

Llista d'admesos i exclosos provisional
15/09/2017 14:56 - Registre de publicació

Advertir als aspirants que disposen de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de ser exposada la present resolució en el tauler d’edictes i a la seu electrònica de la corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten al•legacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un posterior acord i/o comunicació.

Notificació de modificació de la llista provisional d'admesos i exclosos provisional
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Notificació aspirants que passen a fase III d'entrevista
02/10/2017 16:11 - Registre de publicació

Puntuació de la valoració de mèrits, y horaris d'entrevista del 5 d'ctubre de 2017 dels aspirants que passen a la fase III.

Notificació proposta del tribunal del candidat a contractar
05/10/2017 20:02 - Registre de publicació

Notificació de la proposta del tribunal qualificador per la cobertura temporal d'un lloc de treball de Tècnic/a de Turisme del Consorci de Promoció Turística del Penedès i ordre de llista de borsa.

Seu Electrònica