Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 21 de juliol de 2018, 19:33:26
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Bases i convocatòria - XI Concurs de fotografia Mirades des de l'experiència 2018
13/03/2018 08:44 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8 de març de 2018, va aprovar les bases del XI Concurs de fotografia Mirades des de l'experiència 2018, en el marc de la XX MostrActiva.

  

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

Simultàniament, s'obre la convocatòria de presentació de sol·licituds, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 16 d'abril a l’11 de maig de 2018, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores, en el model normalitzat, que estarà a disposició les persones interessades a la mateixa oficina, o a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/ Benestar social. Sens perjudici d'utilitzar, si escau, altres mitjans de presentació reconeguts legalment.  

 

Seu Electrònica