Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dijous 18 de abril de 2019, 17:25:38
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Bases i convocatòria del Torneig Comarcal de Futbol7 - Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la Promoció de l’esport
26/03/2019 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de març de 2019, va aprovar les bases específiques que regulen el torneig comarcal de futbol 7 - Copa Penedès TV – Gran premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb la col·laboració de Penedès TV mitjançant la gestió de l’Associació per la promoció de l’esport, (exp. G7004-000007/2019) així com la fitxa d’inscripció.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions

 

Simultàniament, es va aprovar la convocatòria, si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

Les sol·licituds per la conformitat de participació es podran presentar de l’1 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos.

 

 

 

Documents associats:
Seu Electrònica