Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dilluns 16 de setembre de 2019, 00:15:57
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

Aprovació inicial del projecte tècnic d’Integració paisatgística de la Rotonda d’intersecció de la C-15 amb la C-15z (TM de Vilafranca del Penedès)
14/08/2019 10:36 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 d’agost de 2019, va aprovar inicialment el projecte tècnic d’Integració paisatgística de la Rotonda d’intersecció de la C-15 amb la C-15z (TM de Vilafranca del Penedès), actuació subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total d’11.570,25 € + 2.429,75€ (21% IVA) = 14.000,00 € (IVA inclòs).

 

El projecte se sotmet a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar cap nou acord. Simultàniament, es dóna el tràmit d’audiència a l'ajuntament interessat.

 

BOPB de 13 d'agost de 2019

DOGC de 16 d'agost de 2019

 

 

Seu Electrònica