Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 17:30:59
Sincronitza
Esteu aquí: Inici

Calendari de dies hàbils i inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 06/01/2017 - Festiu
 • 07/01/2017 - Dia inhàbil
 • 14/01/2017 - Dia inhàbil
 • 21/01/2017 - Dia inhàbil
 • 28/01/2017 - Dia inhàbil
 • 04/02/2017 - Dia inhàbil
 • 11/02/2017 - Dia inhàbil
 • 18/02/2017 - Dia inhàbil
 • 25/02/2017 - Dia inhàbil
 • 04/03/2017 - Dia inhàbil
 • 11/03/2017 - Dia inhàbil
 • 18/03/2017 - Dia inhàbil
 • 25/03/2017 - Dia inhàbil
 • 01/04/2017 - Dia inhàbil
 • 08/04/2017 - Dia inhàbil
 • 14/04/2017 - Festiu
 • 15/04/2017 - Dia inhàbil
 • 17/04/2017 - Festiu
 • 22/04/2017 - Dia inhàbil
 • 29/04/2017 - Dia inhàbil
 • 01/05/2017 - Festiu
 • 06/05/2017 - Dia inhàbil
 • 13/05/2017 - Dia inhàbil
 • 20/05/2017 - Dia inhàbil
 • 27/05/2017 - Dia inhàbil
 • 03/06/2017 - Dia inhàbil
 • 10/06/2017 - Dia inhàbil
 • 17/06/2017 - Dia inhàbil
 • 24/06/2017 - Festiu
 • 01/07/2017 - Dia inhàbil
 • 08/07/2017 - Dia inhàbil
 • 15/07/2017 - Dia inhàbil
 • 22/07/2017 - Dia inhàbil
 • 29/07/2017 - Dia inhàbil
 • 05/08/2017 - Dia inhàbil
 • 12/08/2017 - Dia inhàbil
 • 15/08/2017 - Festiu
 • 19/08/2017 - Dia inhàbil
 • 26/08/2017 - Dia inhàbil
 • 30/08/2017 - Festiu local
 • 31/08/2017 - Festiu local
 • 02/09/2017 - Dia inhàbil
 • 09/09/2017 - Dia inhàbil
 • 11/09/2017 - Festiu
 • 16/09/2017 - Dia inhàbil
 • 23/09/2017 - Dia inhàbil
 • 30/09/2017 - Dia inhàbil
 • 07/10/2017 - Dia inhàbil
 • 12/10/2017 - Festiu
 • 14/10/2017 - Dia inhàbil
 • 21/10/2017 - Dia inhàbil
 • 28/10/2017 - Dia inhàbil
 • 01/11/2017 - Festiu
 • 04/11/2017 - Dia inhàbil
 • 11/11/2017 - Dia inhàbil
 • 18/11/2017 - Dia inhàbil
 • 25/11/2017 - Dia inhàbil
 • 02/12/2017 - Dia inhàbil
 • 06/12/2017 - Festiu
 • 08/12/2017 - Festiu
 • 09/12/2017 - Dia inhàbil
 • 16/12/2017 - Dia inhàbil
 • 23/12/2017 - Dia inhàbil
 • 25/12/2017 - Festiu
 • 26/12/2017 - Festiu
 • 30/12/2017 - Dia inhàbil
 • Tots els dissabtes i diumenges

D'acord amb la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques,  en relació amb el còmput de terminis i la declaració de dies hàbils i/o inhàbils, el seu article 30.2, diu el següent:

 " 2. Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expressi altra còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals perquè ho declari una llei o pel Dret de la Unió Europea, s'ha de fer constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions."

Seu Electrònica