Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dissabte 14 de desembre de 2019, 15:02:04
Sincronitza
Esteu aquí: Inici

Calendari de dies hàbils i inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2019 - Festiu
 • 19/04/2019 - Festiu
 • 22/04/2019 - Festiu
 • 23/04/2019 - Festiu addicional
 • 01/05/2019 - Festiu
 • 24/06/2019 - Festiu
 • 15/08/2019 - Festiu
 • 30/08/2019 - Festiu local
 • 11/09/2019 - Festiu
 • 01/11/2019 - Festiu
 • 06/12/2019 - Festiu
 • 24/12/2019 - Festiu addicional
 • 25/12/2019 - Festiu
 • 26/12/2019 - Festiu
 • 31/12/2019 - Festiu addicional
 • Tots els dissabtes i diumenges

D'acord amb la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques,  en relació amb el còmput de terminis i la declaració de dies hàbils i/o inhàbils, el seu article 30.2, diu el següent:

 " 2. Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expressi altra còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals perquè ho declari una llei o pel Dret de la Unió Europea, s'ha de fer constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions."

 

Seu Electrònica