Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 28 de de maig de 2024, 02:59:23
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Oferta d'ocupació pública

Convocatòries : Oferta de treball temporal: Programa complementari de Garantia de Cohesió Social de la Diputació de Barcelona - Projecte de suport als petits municipis (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL 15/X/208665)

Data de modificació:
10-07-2015
Estat:
13 publicacions
Oferta de treball d'una plaça de caràcter temporal d'Administratiu/iva
03/06/2015 11:56 - Registre de publicació

“Programa complementari de Garantia de Cohesió Social” “Projecte suport als petits municipis” Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665 Diputació de Barcelona - Contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès d’1 administratiu/iva.

Per Decret de presidència núm. 34, de 2 de juny, es va resoldre donar continuïtat al projecte Suport als petits municipis, aprovar les bases d’ofertes de treball temporal i la seva publicació en la seu electrònica del Consell Comarcal, obrint, simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de data 5 de juny de 2015 (inf. 1028/2015),en base el qual justifica la necessitat d’introduir canvis en les bases de les ofertes de treball temporal aprovades i publicades.

 

Per Decret de la Presidència núm. 39, de 5 de juny de 2015, es va resoldre:

 

1- Modificar les bases d’ofertes de treball temporal per a la selecció del personal participant en el marc del projecte Suport als petits municipis – Programa complementari de Garantia de Cohesió Social (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665) dela Diputacióde Barcelona, en el sentit següent:

 

Modificació primera:

Les ofertes de treball temporal d’1 administratiu/iva a Sant Cugat Sesgarrigues i 1 auxiliar administratiu/iva al Consell Comarcal, s’intercanvien, i passen a quedar de la manera següent:

 

Administratius/ives

1 al Consell Comarcal

 

Auxiliars Administratius/ives

1 a Sant Quintí de Mediona

1 a Gelida

1 a Sant Cugat Sesgarrigues

 

Modificació segona:

Substituir la categoria d’un dels membres del tribunal qualificador, de tècnic mig per tècnic del Servei de Desenvolupament i Ocupació del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referit a la vocal: senyora Marta Isart Cuadrench.

 

Modificació tercera:

En l’oferta de treball temporal d’Auxiliars Administratius/ives, apartat quart Requisits, on diu:

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Ha de dir:

Acreditar coneixements de llengua catalana corresponen al Certificat de nivell intermedi de català dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

 

Modificació quarta:

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.1 a, b i c:

On diu:

(...) en tasques relacionades en accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

(...) en les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat 7.1 últim paràgraf: eliminar la frase “o bé certificat que encara es treballa”.

 

En l’apartat Proves de selecció. Punt 7.2:

On diu:

Es valoraran els cursos relacionats amb les accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

Es valoraran els cursos relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.3:

On diu:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar (...).

Ha de dir:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar (...).

 

2- Sotmetre a informació pública, les bases d’ofertes de treball temporal, durant el termini de 20 dies, a la seu electrònica del Consell Comarcal, en el benentès que, si durant aquests 20 dies no es presenten al·legacions contra les mateixes, s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d’adoptar un nou acord.

3- Obrir la convocatòria, simultàniament, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les bases, establint el termini per a la presentació de sol·licituds del 3 al 15 de juny de 2015, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Oferta de treball de tres places de caràcter temporal d'Auxiliar Administratiu/iva
02/06/2015 13:36 - Registre de publicació

“Programa complementari de Garantia de Cohesió Social” “Projecte suport als petits municipis” Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665 Diputació de Barcelona - Contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 3 auxiliars administratius/ives que es destinaran a cobrir les demandes dels ajuntaments següents: Sant Quintí de Mediona: 1 auxiliar administratiu/iva Gelida: 1 auxiliar administratiu/iva Sant Cugat Sesgarrigues: 1 auxiliar administratiu/iva

Per Decret de presidència núm. 34, de 2 de juny, es va resoldre donar continuïtat al projecte Suport als petits municipis, aprovar les bases d’ofertes de treball temporal i la seva publicació en la seu electrònica del Consell Comarcal, obrint, simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de data 5 de juny de 2015 (inf. 1028/2015),en base el qual justifica la necessitat d’introduir canvis en les bases de les ofertes de treball temporal aprovades i publicades.

 

Per Decret de la Presidència núm. 39, de 5 de juny de 2015, es va resoldre:

 

1- Modificar les bases d’ofertes de treball temporal per a la selecció del personal participant en el marc del projecte Suport als petits municipis – Programa complementari de Garantia de Cohesió Social (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665) dela Diputacióde Barcelona, en el sentit següent:

 

Modificació primera:

Les ofertes de treball temporal d’1 administratiu/iva a Sant Cugat Sesgarrigues i 1 auxiliar administratiu/iva al Consell Comarcal, s’intercanvien, i passen a quedar de la manera següent:

 

Administratius/ives

1 al Consell Comarcal

 

Auxiliars Administratius/ives

1 a Sant Quintí de Mediona

1 a Gelida

1 a Sant Cugat Sesgarrigues

 

Modificació segona:

Substituir la categoria d’un dels membres del tribunal qualificador, de tècnic mig per tècnic del Servei de Desenvolupament i Ocupació del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referit a la vocal: senyora Marta Isart Cuadrench.

 

Modificació tercera:

En l’oferta de treball temporal d’Auxiliars Administratius/ives, apartat quart Requisits, on diu:

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Ha de dir:

Acreditar coneixements de llengua catalana corresponen al Certificat de nivell intermedi de català dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

 

Modificació quarta:

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.1 a, b i c:

On diu:

(...) en tasques relacionades en accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

(...) en les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat 7.1 últim paràgraf: eliminar la frase “o bé certificat que encara es treballa”.

 

En l’apartat Proves de selecció. Punt 7.2:

On diu:

Es valoraran els cursos relacionats amb les accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

Es valoraran els cursos relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.3:

On diu:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar (...).

Ha de dir:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar (...).

 

2- Sotmetre a informació pública, les bases d’ofertes de treball temporal, durant el termini de 20 dies, a la seu electrònica del Consell Comarcal, en el benentès que, si durant aquests 20 dies no es presenten al·legacions contra les mateixes, s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d’adoptar un nou acord.

3- Obrir la convocatòria, simultàniament, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les bases, establint el termini per a la presentació de sol·licituds del 3 al 15 de juny de 2015, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

Oferta de treball de tres places de caràcter temporal de Peó de Construcció
02/06/2015 13:30 - Registre de publicació

“Programa complementari de Garantia de Cohesió Social” “Projecte suport als petits municipis” Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665 Diputació de Barcelona - Contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 3 peons de construcció que es destinaran segons les demandes fetes pels ajuntaments següents: Sant Sadurní d’Anoia: 2 peons Les Cabanyes: 1 peó

 

Per Decret de presidència núm. 34, de 2 de juny, es va resoldre donar continuïtat al projecte Suport als petits municipis, aprovar les bases d’ofertes de treball temporal i la seva publicació en la seu electrònica del Consell Comarcal, obrint, simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de data 5 de juny de 2015 (inf. 1028/2015),en base el qual justifica la necessitat d’introduir canvis en les bases de les ofertes de treball temporal aprovades i publicades.

 

Per Decret de la Presidència núm. 39, de 5 de juny de 2015, es va resoldre:

 

1- Modificar les bases d’ofertes de treball temporal per a la selecció del personal participant en el marc del projecte Suport als petits municipis – Programa complementari de Garantia de Cohesió Social (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665) dela Diputacióde Barcelona, en el sentit següent:

 

Modificació primera:

Les ofertes de treball temporal d’1 administratiu/iva a Sant Cugat Sesgarrigues i 1 auxiliar administratiu/iva al Consell Comarcal, s’intercanvien, i passen a quedar de la manera següent:

 

Administratius/ives

1 al Consell Comarcal

 

Auxiliars Administratius/ives

1 a Sant Quintí de Mediona

1 a Gelida

1 a Sant Cugat Sesgarrigues

 

Modificació segona:

Substituir la categoria d’un dels membres del tribunal qualificador, de tècnic mig per tècnic del Servei de Desenvolupament i Ocupació del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referit a la vocal: senyora Marta Isart Cuadrench.

 

Modificació tercera:

En l’oferta de treball temporal d’Auxiliars Administratius/ives, apartat quart Requisits, on diu:

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Ha de dir:

Acreditar coneixements de llengua catalana corresponen al Certificat de nivell intermedi de català dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

 

Modificació quarta:

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.1 a, b i c:

On diu:

(...) en tasques relacionades en accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

(...) en les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat 7.1 últim paràgraf: eliminar la frase “o bé certificat que encara es treballa”.

 

En l’apartat Proves de selecció. Punt 7.2:

On diu:

Es valoraran els cursos relacionats amb les accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

Es valoraran els cursos relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.3:

On diu:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar (...).

Ha de dir:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar (...).

 

2- Sotmetre a informació pública, les bases d’ofertes de treball temporal, durant el termini de 20 dies, a la seu electrònica del Consell Comarcal, en el benentès que, si durant aquests 20 dies no es presenten al·legacions contra les mateixes, s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d’adoptar un nou acord.

3- Obrir la convocatòria, simultàniament, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les bases, establint el termini per a la presentació de sol·licituds del 3 al 15 de juny de 2015, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

Oferta de treball de tres places de caràcter temporal de Pintor Oficial de Primera
02/06/2015 13:23 - Registre de publicació

“Programa complementari de Garantia de Cohesió Social” “Projecte suport als petits municipis” Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665 Diputació de Barcelona - Contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 3 pintors oficials de primera que es destinaran segons les demandes fetes per les corporacions locals següents: Torrelles de Foix: 1 pintor oficial de primera Consell Comarcal de l’Alt Penedès: 2 pintors oficials de primera

Per Decret de presidència núm. 34, de 2 de juny, es va resoldre donar continuïtat al projecte Suport als petits municipis, aprovar les bases d’ofertes de treball temporal i la seva publicació en la seu electrònica del Consell Comarcal, obrint, simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de data 5 de juny de 2015 (inf. 1028/2015),en base el qual justifica la necessitat d’introduir canvis en les bases de les ofertes de treball temporal aprovades i publicades.

 

Per Decret de la Presidència núm. 39, de 5 de juny de 2015, es va resoldre:

 

1- Modificar les bases d’ofertes de treball temporal per a la selecció del personal participant en el marc del projecte Suport als petits municipis – Programa complementari de Garantia de Cohesió Social (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665) dela Diputacióde Barcelona, en el sentit següent:

 

Modificació primera:

Les ofertes de treball temporal d’1 administratiu/iva a Sant Cugat Sesgarrigues i 1 auxiliar administratiu/iva al Consell Comarcal, s’intercanvien, i passen a quedar de la manera següent:

 

Administratius/ives

1 al Consell Comarcal

 

Auxiliars Administratius/ives

1 a Sant Quintí de Mediona

1 a Gelida

1 a Sant Cugat Sesgarrigues

 

Modificació segona:

Substituir la categoria d’un dels membres del tribunal qualificador, de tècnic mig per tècnic del Servei de Desenvolupament i Ocupació del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referit a la vocal: senyora Marta Isart Cuadrench.

 

Modificació tercera:

En l’oferta de treball temporal d’Auxiliars Administratius/ives, apartat quart Requisits, on diu:

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Ha de dir:

Acreditar coneixements de llengua catalana corresponen al Certificat de nivell intermedi de català dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

 

Modificació quarta:

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.1 a, b i c:

On diu:

(...) en tasques relacionades en accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

(...) en les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat 7.1 últim paràgraf: eliminar la frase “o bé certificat que encara es treballa”.

 

En l’apartat Proves de selecció. Punt 7.2:

On diu:

Es valoraran els cursos relacionats amb les accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

Es valoraran els cursos relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.3:

On diu:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar (...).

Ha de dir:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar (...).

 

2- Sotmetre a informació pública, les bases d’ofertes de treball temporal, durant el termini de 20 dies, a la seu electrònica del Consell Comarcal, en el benentès que, si durant aquests 20 dies no es presenten al·legacions contra les mateixes, s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d’adoptar un nou acord.

3- Obrir la convocatòria, simultàniament, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les bases, establint el termini per a la presentació de sol·licituds del 3 al 15 de juny de 2015, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Oferta de treball de quatre places de caràcter temporal de Peó de Brigada
02/06/2015 13:21 - Registre de publicació

“Programa complementari de Garantia de Cohesió Social” “Projecte suport als petits municipis” Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665 Diputació de Barcelona - Contractació per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 4 peons de brigada que es destinaran segons les demandes fetes pels ajuntaments següents: Santa Margarida i els Monjos: 2 peons Gelida: 1 peó Mediona: 1 peó

Per Decret de presidència núm. 34, de 2 de juny, es va resoldre donar continuïtat al projecte Suport als petits municipis, aprovar les bases d’ofertes de treball temporal i la seva publicació en la seu electrònica del Consell Comarcal, obrint, simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

Vist l’informe emès per la cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de data 5 de juny de 2015 (inf. 1028/2015),en base el qual justifica la necessitat d’introduir canvis en les bases de les ofertes de treball temporal aprovades i publicades.

 

Per Decret de la Presidència núm. 39, de 5 de juny de 2015, es va resoldre:

 

1- Modificar les bases d’ofertes de treball temporal per a la selecció del personal participant en el marc del projecte Suport als petits municipis – Programa complementari de Garantia de Cohesió Social (Exp. núm. 2015/0001867 Codi XGL15/X/208665) dela Diputacióde Barcelona, en el sentit següent:

 

Modificació primera:

Les ofertes de treball temporal d’1 administratiu/iva a Sant Cugat Sesgarrigues i 1 auxiliar administratiu/iva al Consell Comarcal, s’intercanvien, i passen a quedar de la manera següent:

 

Administratius/ives

1 al Consell Comarcal

 

Auxiliars Administratius/ives

1 a Sant Quintí de Mediona

1 a Gelida

1 a Sant Cugat Sesgarrigues

 

Modificació segona:

Substituir la categoria d’un dels membres del tribunal qualificador, de tècnic mig per tècnic del Servei de Desenvolupament i Ocupació del  Consell Comarcal de l’Alt Penedès, referit a la vocal: senyora Marta Isart Cuadrench.

 

Modificació tercera:

En l’oferta de treball temporal d’Auxiliars Administratius/ives, apartat quart Requisits, on diu:

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Ha de dir:

Acreditar coneixements de llengua catalana corresponen al Certificat de nivell intermedi de català dela Secretariade Política Lingüística o algun dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

 

Modificació quarta:

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.1 a, b i c:

On diu:

(...) en tasques relacionades en accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

(...) en les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat 7.1 últim paràgraf: eliminar la frase “o bé certificat que encara es treballa”.

 

En l’apartat Proves de selecció. Punt 7.2:

On diu:

Es valoraran els cursos relacionats amb les accions formatives relacionades amb el sector (...).

 

Ha de dir:

Es valoraran els cursos relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar relacionades en el punt 3 de funcions (...)

 

En l’apartat Proves de selecció, punt 7.3:

On diu:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar (...).

Ha de dir:

Es valoraran altres mèrits relacionats amb les tasques pròpies a desenvolupar (...).

 

2- Sotmetre a informació pública, les bases d’ofertes de treball temporal, durant el termini de 20 dies, a la seu electrònica del Consell Comarcal, en el benentès que, si durant aquests 20 dies no es presenten al·legacions contra les mateixes, s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d’adoptar un nou acord.

3- Obrir la convocatòria, simultàniament, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les bases, establint el termini per a la presentació de sol·licituds del 3 al 15 de juny de 2015, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Llistat admesos i exclosos
19/06/2015 11:58 - Registre de publicació

Llistat on s'estableixen les persones admeses al procés selectiu. I on es convoca als aspirants admesos en data 23 i 25 de juny segons s’estableix en els llistats d’entrevista, a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès) el col•lectiu d’administratius/ves i auxiliars administratius/ves es convocaran a entrevista en un altre document.

Correcció d'errades:

1.  On posa " De la convocatòria sobre la contractació temporal de 4 Auxiliars Administratius/ves"  s'ha de substituir per;  "De la convocatòria sobre la contractació temporal de 3 Auxiliars Administratius/ves"

2. On diu "Establir que no han acreditat el coneixement de llengua catalana equivalent al nivell C:"  només afecta als aspirants a la plaça d'administratiu/va, els aspirants a auxiliar administratiu/va han d'acreditar el coneixement de llengua catalana equivalent al nivell B i s'examinaran d'aquest nivell intermedi.

 

Llistat d'hores d'entrevista dels aspirants a llocs d'auxiliar administraiu/va exempts de prova de català
25/06/2015 16:08 - Registre de publicació

En data 1 de juliol es convoca per a dur a terme la entrevista de treball als aspirants a llocs d’auxiliar admninstratiu/va, exempts de prova de català, a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès)

Llista aspirants amb major puntuació per ofertes de treball
29/06/2015 09:13 - Registre de publicació

Desprès del procés selectiu celebrat en les dates 23 i 25 de juny de 2015 a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el tribunal qualificador ha resolt les ofertes de treball convocades amb els candidats amb major puntuació.

Resultats proves català i llistat hores d'entrevista administratius/ves i auxiliars administratius/ves
02/07/2015 16:26 - Registre de publicació

Relació d'aptes i no aptes de les proves de català realitzades al Concorci de Normalització Lingüistica. Es convoca a 3 de juliol de 2015 per la entrevista de treball a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès) en hora i als aspirants que s'annexen.

Resultat proves català nivell B pendents per solapament de prova
03/07/2015 16:06 - Registre de publicació

Relació d'aptes i no aptes de les proves de català pendents per solapament de proves realitzades al Concorci de Normalització Lingüistica. Es convoca a 6 de juliol de 2015 per la entrevista de treball a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès) en hora i als aspirants que s'annexen

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers