Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 16 de octubre de 2019, 11:38:26
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòries : Convocatoria Responsable de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies

Data de modificació:
17-11-2017
Estat:
4 publicacions
Bases de la convocatòria
17/10/2017 13:25 - Registre de publicació

La Junta de Govern en sessió de 7 de setembre de 2017 va aprovar les bases específiques, per concurs de mèrits, de personal laboral interí, d'un/a Responsable de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies, vacant a la plantilla de personal laboral, fins a la seva provisió definitiva.


El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOP de 17 d'octubre de 2017
17/10/2017 13:31 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria al DOGC 18/10/2017
19/10/2017 09:38 - Registre de publicació

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'estableix com a data límit per a la presentació de sol•licituds el 7 de novembre de 2017, a les 14:00 hores, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, sens perjudici d'utilitzar altres mitjans reconeguts legalment.

Llista d'admesos i exclosos provisional
17/11/2017 15:04 - Registre de publicació

Advertir als aspirants que disposen de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà d'aquesta publicació als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten al•legacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un posterior acord i/o comunicació.

Seu Electrònica