Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 16 de octubre de 2019, 11:38:54
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòries : Convocatoria núm. G4010-000008/2019 Enginyer/a Tècnic/a

Data de modificació:
23-09-2019
Estat:
PROCÉS FINALITZAT
4 publicacions
Llistat provisional i definitiu de persones admeses i excloses 22/7/2019
25/07/2019 14:49 - Registre de publicació

Llista de les persones admeses al procediment selectiu. Atès que en el termini obert de presentació d'al·legacions no se n'ha rebut cap, el llistat porovisional publicat el 22/7/2019 esdevé definitiu.

Rectificació de Bases específiques per a la selecció per concurs de mèrits d’una plaça d’Enginyer/a del Consell Comarcal per cofinançament parcial FEDER eix 4 Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat
14/08/2019 11:18 - Registre de publicació

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de juny de 2019, va aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.238.230,16 €, per a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d’acord amb la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOGC núm. 7892 - 7.6.2019), sobre una despesa elegible sol•licitada de 2.476.460,32€ (exp. G7016-000017/2018).
 
La Memòria tècnica de l'operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat preveu la despesa de personal de nova contractació en la figura d’un/a enginyer/a a temps parcial.
 
Aquesta plaça podrà ser cofinançable parcialment per l’operació de FEDER eix 4 seleccionada per al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
 
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5 d’agost de 2019, va aprovar incloure en les Bases específiques el cofinançament FEDER.

 

BOPB de 13 d'agost de 2019

DOGC de 16 d'agost de 2019

 

 

RESULTATS PROCÉS SELECTIU
23/09/2019 14:59 - Registre de publicació

Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu.

Seu Electrònica