Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 20 de febrer de 2018, 14:07:13
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòries : Convocatòria núm. G4010_2017_0001 Tècnic/a de Consum

Data de modificació:
22-03-2017
Estat:
6 publicacions
Bases
31/01/2017 10:36 - Registre de publicació

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 12 de gener de 2017 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits, amb fase d’apreciació de la capacitat, per a la creació i funcionament d’una borsa de treball per a la contractació parcial o completa de Tècnic/a de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (convocatòria núm. G4010_2017_0001), així com la convocatòria. La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOP
22/02/2017 13:50 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al DOGC
31/01/2017 15:45 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir del dia 1 de febrer de 2017 i fins al 20 de febrer de 2017. Per a realitzar els tràmits accediu a la carpeta ciutadana:

Llista d'admesos i exclosos provisional
24/02/2017 13:37 - Registre de publicació

Advertir als aspirants que disposen de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà d'aquesta publicació als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten al•legacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un posterior acord i/o comunicació.

 

Es convoca als aspirants admesos de la convocatòria G4010_2017_0001, el dilluns 13 de març de 2017, a les 09:00 hores, a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès).

Acta Tribunal
16/03/2017 10:42 - Registre de publicació

Acta del tribunal qualificador del procés de selecció de per a la creació i funcionament d’una borsa de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins/es del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de Tècnic/a Consum de 13 de març de 2017.

Decret d'aprovació de la llista de la borsa G4010_2017_0001
Seu Electrònica