Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 16 de octubre de 2019, 11:59:51
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòries : Convocatòria núm. G4010-0001/2018 Professorat Escola de Música de l'Alt Penedès (EMAP)

Data de modificació:
15-11-2018
Estat:
7 publicacions
Convocatòria núm. G4010-0001/2018
12/09/2018 15:05 - Registre de publicació

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 26 de juliol de 2018 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits, amb fase d’apreciació de la capacitat, per a la creació i funcionament d’una borsa de treball per a la contractació parcial o completa de professorat de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (convocatòria núm. G4010_0001/2018), així com la convocatòria. La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques borsa de treball i convocatòria al BOP 03/09/2018
12/09/2018 15:09 - Registre de publicació

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques borsa de treball i convocatòria al DOGC 13/09/2018
13/09/2018 11:34 - Registre de publicació

La presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir del dia 14 de setembre de 2018 i fins al 3 de octubre de 2018.

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i designació del tribunal qualificador
18/10/2018 18:21 - Registre de publicació

Advertir als aspirants que disposen de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de ser exposada la present resolució en el tauler d’edictes i al web de la corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol dels membres del tribunal. Si durant aquest període no es presenten al•legacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva sense necessitat d’un posterior acord i/o comunicació. Es convoca als aspirants admesos de la convocatòria núm. BSA G4010-0001/2018 pel dia 5 de novembre de 2018, a les 09.30 hores, a les dependències de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès).

Nota informativa prova català
Resultats Exercici escrit i convocatòria d'entrevistes
06/11/2018 13:17 - Registre de publicació

Resultats exercici escrit (segon exercici de la fase d'apreciació de la capacitat) i dates/hores entrevistes personals

RESULTATS PROCÉS SELECTIU
15/11/2018 14:54 - Registre de publicació

Decret de Presidència G1009_2018_0092 pel qual s'aprova la borsa de treball per a cada especialitat de l'EMAP.

Seu Electrònica