Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimecres 27 de octubre de 2021, 07:35:42
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

152 anuncis
Atorgament o denegació de subvencions per a la participació en competicons i concursos fora de l'Estat Espanyol del CCAP
10/08/2021 09:44 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 2 mesos

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió extraordinària de 5 d'agost de 2021, es va aprovar l’atorgament de subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’Estat Espanyol (exp. G5054-000029/2021 relacionat amb inicial G7004-000001/2021)

 

Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut (reclamació):

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposarse recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

 

El termini màxim per a la presentació del recurs potestatiu de reposició és l'11 de setembre de 2021.

 

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2020
09/08/2021 08:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’1 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2020, així com la seva convocatòria (G7004-0000016/2021) amb la quantia màxima destinada de 76.809€ a càrrec de l’aplicació 441.248091 del pressupost de 2021.

 

BOPB núm. BDNS 575321 de 09/08/2021

 

 

 

 

 

 

Convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021
04/08/2021 09:18 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021 (exp. G7004-000019/2021), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2021.

 

BOPB 04/08/2021 núm. BDNS 577917

 

 

Informació pública del compte general de l'exercici 2020
30/07/2021 08:59 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2020.

 

El Compte General està format per:

. Consell Comarcal de l’Alt Penedès

. Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 20 d'agost de 2021

 

BOPB 30/07/2021

 

 

Aprovacio inicial de bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021
27/07/2021 08:39 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de subvencions a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2021 (exp. G7004-000019/2021), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2021.

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

BOPB 27/07/2021

 

 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4
27/07/2021 08:27 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 10 de juny de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant l’aplicació de majors ingressos i baixes per transferències de partides que ofereixen sobrant i donant compliment al que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic el resum de l’esmentat expedient (exp. G5003-000003/2021).

 

BOPB 27/07/2021

 

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana curs 2021/2021
21/07/2021 08:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’1 de juliol de 2021, va aprovar convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000018/2021) corresponents al curs escolar 2020-2021, amb la quantia màxima destinada de 8.000,00€ a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2021.

 

 

BOPB 12/07/2021

 

 

Documents associats:
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm 5 del pressupost de 2021
15/07/2021 07:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 8 de juliol de 2021, va aprovar inicialment l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021, mitjançant majors ingressos (exp. G5003-000005/2021).

 

BOPB 15/07/2021

 

 

Aprovació inicial del projecte de Museïtzació del Centre d'interpretació del Parc dels Talls “Les memòries del guix” (TM Vilobí del Penedès), actuació inclosa a l'operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014- 2020, eix prioritari 6
12/07/2021 10:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 1 de juliol de 2021, va aprovar inicialment el projecte de Museïtzació del Centre d'interpretació del Parc dels Talls “Les memòries del guix” (TM Vilobí del Penedès), actuació inclosa a l'operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014- 2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 40.333,68€ + 8.470,07€ (21% IVA) = 48.803,75 € (IVA inclòs), redactat per Diagnosis Cultural i Ondara arquitectura (exp. X1003-0024/2018).

 

Es sotmet a informació pública mitjançant anuncis en el BOPB, al DOGC, al tauler d'edictes de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En cas que no se'n presentin durant l'esmentat període, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord. Simultàniament, es dóna el tràmit d'audiència a l'ajuntament interessat i, es sotmet, si escau, a informe o autorització d'altres administracions.

 

BOPB de 12/07/2021

 

DOGC núm. 8455 de 12/07/2021

Documents associats:
Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2020
12/07/2021 08:33 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’1 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts pel transport a les persones amb mobilitat reduïda any 2020 (G7004-0000016/2021).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

BOPB 12/07/2021

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers