Consell Comarcal Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès
Data i hora oficial: dimarts 26 de gener de 2021, 13:38:11
Sincronitza
Esteu aquí: Inici → Tauler d'edictes i anuncis

Tauler d'anuncis i edictes

119 anuncis
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2020
14/07/2020 12:18 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 4, de modificació de crèdits (modalitat suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 13 de juliol de 2020

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de 2020
14/07/2020 12:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L’expedient núm. 2, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant majors ingressos.

 

BOPB de 13 de juliol de 2020

 

 

Convocatòria d'atorgament del Premi a l'edició de Recerca Històrica del CCAP
10/07/2020 08:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 23 d’abril de 2020, va aprovar la modificació de les bases que regulen la convocatòria d’atorgament del “Premi a l’edició de recerca històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès” (exp. G7004-000012/2020).

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 18 de juny de 2020, va aprovar la convocatòria del Premi a l’Edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G7004-000012/2020), si bé condicionada al fet que no es presentin reclamacions o al·legacions contra les bases.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

 

Les persones i les entitats interessades en aquesta convocatòria han de presentar les seves sol·licituds:

 

Persones físiques: Telemàticament, a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat ), a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Cultura.

 

Entitats: Telemàticament a través del web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Cultura.

 

BDNS (Identif.): 514275

 

 

Aprovació inicial del Pla intern d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
07/07/2020 08:09 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de juny de 2020, va aprovar inicialment el Pla intern d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (exp. G1035-000001/2020), el qual tindrà una vigència de quatre anys (2020-2024) essent automàticament prorrogat amb data 1 de gener del 2025 en cas que no s’hagi aprovat un nou Pla i fins que s’aprovi.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de 2020
23/06/2020 08:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 11 de juny de 2020, va aprovar l’expedient núm. 5, de modificació de crèdits (modalitat habilitació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) en el pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2020, mitjançant l’aplicació de majors ingressos, baixes de partides que ofereixen sobrant i amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2019.

 

BOPB de 23/06/2020

Aprovació de la modificació de Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat d'ensenyaments obligatoris escolaritzatsa la comarca de l'Alt Penedès, curs escolar 2020-2021
22/06/2020 14:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

En Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, es va aprovar inicialment les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004-000009/2020), les quals seran vigents a partir del curs escolar 2020-2021.

 

En Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 18 de juny de 2020, es va aprovar la modificació de les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès, curs escolar 2020-2021, (exp. G7004-000009/2020).

 

S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP.

 

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

 

 

Informació pública del compte general de l'exercici 2019
18/06/2020 09:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 23 dies hàbils

Informació pública del compte general del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, corresponent a l'exercici 2019.

 

El compte general està format per:

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès

- Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

Termini d'informació pública: 22 de juliol de 2020

 

BOPB de 18 de juny de 2020

 

Convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020
15/06/2020 08:42 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 5 de març de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament de premis a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’exercici 2020 (exp. G7004-000007/2020), amb la quantitat màxima destinada de 5.000€ a càrrec de l’aplicació 341.48000 del pressupost de 2020. 

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

 

Les entitats interessades en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i tota la documentació, segons el model normalitzat corresponent, degudament omplerta i signada per la persona representant legal.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament:

  • Entitats: A través de la web del Consell Comarcal, apartat de Tràmits i gestions/Entitats/Esports.
  • Ajuntaments: A través de la plataforma de l’EACAT.

 

 

BDNS (Identif.): 509719 de 12/06/2020

 

 

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2019/2020
12/06/2020 08:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019).

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de juny de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000013/2020) corresponents al curs escolar 2019-2020, amb la quantia màxima destinada de 8.000 € a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2020.

 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 15 al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.

 

BDNS (Identif.): 509646

 

BOPB de 12 de juny de 2020

 

 

Delegació general d’atribucions de la gestió dels assumptes de diversos serveis
10/06/2020 08:43 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En data 1 de juny de 2020 s’ha resolt per Decret de la Presidència núm. DEC-0067-2020 (exp. G1011-000001/2020), següent:

1- Efectuar una delegació general d’atribucions de la gestió dels assumptes dels serveis que s’integren dins l’organigrama funcional del Consell Comarcal, així com nomenar la consellera delegada a cada servei.

 

BOPB de 10 de juny de 2020

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les galetes, per obtenir informació sobre les audiències de les notícies i el contingut, entre d'altres. Feu clic a sobre la icona ACCEPTAR per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les vostres dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers